Reviews 2019-02-07T22:58:06+00:00

Author

IRAQ ASHQ BAR HAIN HUM

ROOS KI EK JHALAK

LAHO RANG PALESTINE

TANHA

BEECH BACHOLAN

MISR MERA KHAWAB

ISTANBUL KE ALAM MEIN MUNTAKHIB

GHARONDA RAIT KA

YEH MERA BALTISTAN

SALOON KE SAAHIL HIND KE MAIDAN

MERA GILGIT O HUNZA

ALMI ADAB KI FROZAN QANDELAIN